Bij de reactie van de mensheid op klimaatverandering en aanverwante mondiale milieuproblemen zijn veel deelnemers en vele soorten deelnemers betrokken. En er zijn veel onderling verbonden onderdelen van de respons.  CO2.Earth verdeelt de onderdelen in acht stappen. Het doel is om individuen een toegangspunt te geven om de wereldwijde schaal van de reactie van de mensheid te begrijpen. 

Door de brokken in acht stappen te presenteren, wordt een stapsgewijze volgorde voorgesteld. Er bestaat een bepaalde volgorde, maar de realiteit is niet zo eenvoudig. Er wordt veel terug en vooruit gesprongen. Je zult misschien ontdekken dat sommige aspecten van de reactie van de mensheid ontbreken. Het is slechts een vereenvoudigde beschrijving die het gemakkelijker maakt om de soorten elementen te begrijpen waaruit de reactie van de mensheid bestaat. De stappen staan ​​hieronder vermeld.

STAP 1  Probleem Identificatie

STAP 2  Stel uiteindelijke doel

STAP 3  Stabilisatie Basics

STAP 4  Wereld Engagement

STAP 5  Wereld Doelen

STAP 6  Transformatieve Wijzigingen

STAP 7  Stabilisatie Horloge

STAP 8  Weerspiegelen, Recruit, aanpassen, verbeteren