De atmosfeer is niet het enige reservoir voor de uitstoot van koolstof door de beschaving. Deze pagina brengt de oceanen in beeld. Op langere tijdschalen zal het grootste deel van de vandaag uitgestoten koolhydraten in de oceaan terechtkomen.

 

 Verzuring van de oceaan: Uitgelegd in 60 seconden

 

Bron WXhift | klimaatindicatoren: oceaanverzuring [web + youtube]