Citaties en referenties in de hele CO2 Earth-websites zijn hieronder geaggregeerd.  Informatie tussen vierkante haken geeft pagina's aan waar het citaat voorkomt. Deze lijst wordt stapsgewijs uitgebreid en is momenteel geen volledige lijst van alle citaten op de site.  

 

McGee, MJ (2017). Leren voor planetaire bewoonbaarheid: een doorleefde ervaringsstudie met senior wetenschappers van het aardsysteem. (Masterproef, Royal Roads University, Victoria, Canada). Opgehaald van https://dx.doi.org/10.25316/IR-67  [Dagelijkse CO2]

NOAA-ESRL, GMD. (2020, 26 januari). Welkom bij de Mauna Loa Observatorium. (Webpagina). Opgehaald van https://www.esrl.noaa.gov/gmd/obop/mlo/ [Dagelijkse CO2]

Tans, P., & Bolin, B. (2006). Ter nagedachtenis aan Charles David Keeling. Tellus: Serie B, 329-330. doi:10.1111/j.1600-0889.2006.00194.x [Dagelijkse CO2

Volk, T. (2008). COstijgende: 's werelds grootste milieu-uitdaging (2010 paperback red.). Cambridge, MA: MIT Pers. [Dagelijkse CO2