Michael Jackson Earth Song Live (1997)

Michael Jackson combineert de zorg voor de aarde, dieren en mensen in een suggestieve en dramatische prestaties van 'Earth Song' in München, Duitsland.

 

 video Source  YouTube | Kelly Gentili

 

Earth Song en deze voorstelling scheert langs complexe realiteiten en conflicten waarin mensen elkaar en de aarde schade toebrengen. Ze belichten hoop in plaats van een daadwerkelijke manier om de situatie te veranderen. Maar dit is uitvoerende kunst, geen academisch onderzoek of milieubeleid.

De menselijke reacties van het publiek en toneelspelers herinneren ons eraan dat mensen in schijnbaar tegengestelde omstandigheden een soortgelijk verlangen naar vreedzaam samenleven kunnen delen - een verlangen dat ofwel zichtbaar is aan de oppervlakte of diep onderdrukt. De video is hier geplaatst als een energieke herinnering aan overeenkomsten die, indien aangewend, acties kunnen stimuleren die vooruitgang kunnen boeken bij de onderling verbonden uitdagingen van de relaties tussen de mens en de aarde en de relaties tussen volkeren.

Het nummer "Earth Song" werd uitgebracht november 27, 1995 op Michael Jackson's album Geschiedenis: Verleden, heden en toekomst, Book I.

 

Links

 

Wikipedia  Earth Song

MetroLyrics  Earth Song Lyrics

YouTube | Gina Trixiii  Earth Song Live in München (1999)