Als we ons richten op klimaatverandering als het probleem, stapelt de sleutel op CO2 emissies die de atmosferische concentraties hoger blijven duwen.

"Cumulatieve uitstoot van CO2 bepalen in hoge mate wereldgemiddelde oppervlak van de aarde door de late 21st eeuw en daarna. Projecties van de uitstoot van broeikasgassen variëren over een breed gebied, afhankelijk van zowel de sociaal-economische ontwikkeling en klimaatbeleid. "

~ IPCC (2014, blz. 8)

CO2.Earth vestigt de aandacht op het kritieke probleem van de stijgende CO2. ' Het situeert dit probleem ook onder een breder scala mondiale milieuproblemen. Dit bredere context wordt verschaft door inhoud met betrekking tot de Jaarlijkse Greenhouse Gas Index, "The Great Acceleration" (zie "De GA" tab op deze pagina) en planetaire Grenzen. Elk probleem lijkt een probleem te identificeren in de relatie tussen de mensheid en de aarde systeem. Leren over de problemen kunnen een kans om onze collectieve relatie met de aarde te verbeteren bieden.

Dit "probleem identificatie" bevat een aantal van de afmetingen van het klimaat en andere wereldwijde milieuproblemen. Het biedt een startplaats op vragen als deze te beantwoorden:

  • "Welk probleem of problemen bestaan?
  • "Wat zijn de risico's?
  • Hoe weten we dat deze dingen?