UNFCCC Artikel 2 tekst

bron Afbeelding UNFCCC

Mensheid heeft een ultieme doel om zijn antwoord op de klimaatverandering te leiden. Het klimaatverdrag in werking getreden op maart 21, 1994 (UNFCCC). De 195 landen die het UNFCCC geratificeerd zijn partij bij het verdrag. Door de ratificatie van het UNFCCC, ze elkaar genomen een ultieme doel dat in artikel 2 is opgenomen:

Artikel 2

Objectief

Het uiteindelijke doel van dit verdrag en eventuele bijbehorende juridische instrumenten die de Conferentie van de Partijen aanneemt is te bereiken, In overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Verdrag, stabilisering van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op een niveau waarop gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem wordt voorkomen. Dit niveau dient te worden bereikt binnen een tijdsbestek voldoende om ecosystemen op natuurlijke wijze aan te passen aan klimaatverandering, te verzekeren dat de voedselproductie niet in gevaar komt en de economische ontwikkeling mogelijk te maken om door te gaan op een duurzame manier.

De wereld heeft een einddoel, maar is het duidelijk wat er nodig is? De simpele conclusie is dat 195 landen hebben afgesproken om de concentratie van broeikasgassen stabiliseren op een bepaald punt. Maar wat is gevaarlijke interferentie met het klimaatsysteem?

De International Panel on Climate Change gericht deze vraag in 2007 toen het publiceerde haar 4th Assessment Report. Zij de bevindingen van de groepen van deskundigen die uppper grenzen van de risico's op mondiaal gemiddelde temperatuur stijgt tussen 1ºC en 2ºC en greehouse gasconcentraties zo hoog als 550 delen per miljoen CO partner verplicht2-equivalent. Het IPCC AR4 richt zich op de belangrijkste kwetsbaarheden die betrekking hebben op artikel 2: biologische systemen, sociale systemen, geofysische systemen, extreme gebeurtenissen en regionale systemen. Het IPCC artikel, Wat is gevaarlijke interferentie met het klimaatsysteem?, Bespreekt de compleixities van deze vraag in meer detail.

Sinds 2007, hebben sommige wetenschappers 350 ppm CO2 geïdentificeerd als een bovengrens, hoewel toegenomen stralingsforcering van 1 watt per vierkante meter van de aarde is uitgebreider omdat het ook andere broeikasgassen en alle andere door de mens veroorzaakte factoren (Hansen et al., 2008;. Rockström et al, 2009; Steffen et al, 2015)..

Links

IPCC-2007 Wat is gevaarlijke interferentie met het klimaatsysteem?

UNFCCC Introductie van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering

UNFCCC Tekst van het verdrag (Engels) [PDF]

Referentie

UNFCCC. De eerste stappen naar een veiliger toekomst: Invoering van het klimaatverdrag. Ontvangen oktober 5, 2015, van http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php [link]