Welke omgevingscondities moeten er zijn om het klimaatsysteem op aarde te stabiliseren?  CO2.earth presenteert een paar basisconcepten voor het begrijpen van klimaatstabilisatie in een aardsysteemcontext. Beschouw de links hier bij stap 3 als een mogelijke startplaats. Het is verre van alomvattend of af.