De wereld heeft een uiteindelijke doel gevaarlijk te vermijden interferentie met het klimaatsysteem. Eerdere pagina's beslaan enkele klimaatsysteem basics en forums te nemen voor het leren, reageren en innoveren van oplossingen. Wat ontbreekt er? Wat is er nog nodig? We moeten een doel kwantificeren en er een datum op zetten. Zoals met alles, kan dit focus en energie genereren bij verschillende individuen en groepen om snel te evolueren naar een resultaat dat algemeen als wenselijk en belangrijk wordt beschouwd.

Voor klimaatverandering hebben wereldinstellingen, in het bijzonder de UNFCCC-lidstaten, zich sterk uitgesproken voor een meetbare doelstelling (vermijd 2 ° C) en een datum (nu en voor altijd). Aan de andere kant van de medaille is het temperatuurtraject krachtig en zal het 2 ° C overschrijden als er niet snel genoeg voldoende veranderingen in menselijke activiteiten worden doorgevoerd.

Hier neemt 'Stabilisatiestap 5' een stap terug om het 'vermijd 2 ° C'-doel, andere temperatuurdoelen en enkele andere soorten doelen te introduceren. Of 'vermijd 2 ° C' nu wel of niet de brede steun behoudt die het nu heeft, het kan helpen om vooruit te gaan met de ogen wijd open. Verder kunnen meerdere doelen complementair en nuttig zijn.