CO2.Earth Website service
Gebruiksvoorwaarden

 

Laatst gewijzigd: september 20, 2015

 

Deze website met URL http://co2.earth is eigendom van en wordt beheerd door Pro Oxygen. De term 'Pro Oxygen' of 'ons' of 'onze' of 'wij' verwijst naar Pro Oxygen, de eigenaar van de website en exploitant van de 'websitedienst' ("Dienst").

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze 'gebruiksvoorwaarden' ("Voorwaarden") die, samen met onze privacy en cookies Het beleid is van toepassing op de relatie van Pro Oxygen met u in verband met deze Service en accepteert alle juridische gevolgen. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, dient u de Service niet te gebruiken. 

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Dienst.

Uw toegang tot en gebruik van de website is gebaseerd op uw aanvaarding van en de naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

 

Content

 

Onze service stelt u in staat te plaatsen, koppeling, op te slaan, te delen en op andere wijze beschikbaar bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ( "Content") te maken. U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u op de Service, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid.

Door het plaatsen van content op de Service, verleent u ons het recht en de licentie te gebruiken, te wijzigen, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren, en deze inhoud te verspreiden op en via de Dienst. U behoudt het even welk en al uw rechten op alle Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van die rechten. U stemt ermee in dat deze licentie omvat het recht voor ons om uw content beschikbaar voor andere gebruikers van de dienst, die ook uw Content onderwerp kan gebruiken om deze voorwaarden te maken.

U verklaart en garandeert dat: (i) de inhoud is van jou (jij bent de eigenaar) of je hebt het recht om het te gebruiken en schenk ons ​​de rechten en de vergunning als bedoeld in deze voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw Content op of via de service niet de privacyrechten, publiciteit rechten, auteursrechten, contract rechten of enig ander recht van een persoon te schenden.

Wij behouden ons alle rechten te blokkeren of verwijderen van communicatie of materialen die wij bepalen: (a) beledigend, lasterlijk of obsceen; (B) frauduleus, bedrieglijk of misleidend zijn; (C) in strijd met een auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of; (D), beledigend of anderszins onaanvaardbaar voor ons in onze eigen goeddunken.

U erkent dat, door u te voorzien van de mogelijkheid om user-generated content op de Service te bekijken en te distribueren, we zijn slechts als een passief kanaal voor dergelijke distributie en is geen enkele verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot enige inhoud of activiteiten op de Dienst niet onderneming .

 

accounts

 

Wanneer je een account bij ons te maken, moet u ons informatie verstrekken die juist, volledig en actueel te allen tijde. Gebeurt dit niet, vormt een schending van de voorwaarden, die kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Dienst.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord of uw wachtwoord is met onze Service of een service van derden.

U gaat ermee akkoord niet om uw wachtwoord bekend te maken aan derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte is van een inbreuk op de veiligheid of onbevoegd gebruik van uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit of dat is niet legaal beschikbaar voor gebruik, een naam of een handelsmerk die onderworpen is aan de rechten van een andere persoon of een andere dan jij entiteit zonder de juiste vergunning, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen.

 

Links naar andere websites

 

De Service kan links bevatten naar websites van derden of services die geen eigendom zijn van of beheerd worden door CO2.Earth.

CO2.Earth heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Je erkent en stemt daar ook mee in CO2.Earth is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u aan de voorwaarden en privacy beleid van derden websites of diensten die u bezoekt.

 

Beëindiging

 

We kunnen beëindigen of toegang tot onze Dienst onmiddellijk op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief, zonder beperking, als je de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden zal overleven beëindiging, inclusief, zonder beperking, eigendom bepalingen, afwijzing van garantie, schadevergoeding en beperkingen van aansprakelijkheid.

Bij beëindiging, zal uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk te staken. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

 

schadeloosstelling

 

U gaat ermee akkoord te vrijwaren, verdedigen en te vrijwaren Pro Oxygen, haar opdrachtgevers, bestuurders, directeuren, vertegenwoordigers, medewerkers, aannemers, licentiegevers, licentiehouders, leveranciers en agenten, van en tegen alle claims, verliezen, schade, verliezen, verplichtingen, kosten, acties of eisen.

Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (a) juridische en boekhoudkundige kosten als gevolg van uw gebruik van de Dienst; (B) uw schending van een van deze voorwaarden; (C) alles wat u publiceert op of uploaden naar de Dienst; en (d) alle activiteiten met betrekking tot uw account. Dit geldt ook voor nalatig of illegaal gedrag door u, een persoon of entiteit toegang tot de Dienst met behulp van uw account of een dergelijke toegang wordt verkregen via frauduleuze of illegale middelen.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

Pro Oxygen, haar bestuurders, werknemers, partners, agenten, leveranciers of partners, is niet aansprakelijk voor verlies of schade, directe of indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of bestraffende schade, inclusief zonder beperking, economische schade, verlies of schade elektronische media of gegevens, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of het gebruik van de Dienst; (Ii) uw onvermogen om toegang te krijgen of gebruik maken van de Dienst; (Iii) elke gedraging of inhoud van derden op of in verband met de Dienst; (IIV) eender welke inhoud verkregen van of via de Dienst; en (v) de onbevoegde toegang tot, het gebruik van of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of een andere eis in de wet, of we kennis zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een remedie hierin uiteengezet blijkt te hebben nagelaten aan zijn wezenlijke doel.

 

Disclaimer en niet-afstand van rechten

 

Pro Oxygen geeft geen garanties, verklaringen of garanties van welke aard dan ook ten aanzien van de website en de bijbehorende technologie. Elke ogenschijnlijk toepasselijke garanties, bepalingen en voorwaarden zijn uitgesloten, voor zover toegestaan ​​door de wet. Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De dienst wordt geleverd op een "AS IS" en "ALS BESCHIKBAAR" basis. De dienst wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of tijdens de uitvoering, behoudens het bepaalde in het kader van de wetten van een provincie in Canada. In dergelijke gevallen wordt de provinciale wet van toepassing voor zover dat nodig is.

Pro Oxygen, doe haar dochterondernemingen, en haar licentiegevers niet garanderen dat a) de dienst ononderbroken, veilig of beschikbaar zijn op een bepaalde tijd of plaats functioneren; b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de service aan uw eisen voldoet.

Als u een van deze voorwaarden schendt en Pro Oxygen kiest niet om onmiddellijk te handelen, of kiest niet om überhaupt te handelen, zullen Pro Oxygen nog steeds het recht om alle rechten en rechtsmiddelen op een later tijdstip, of in een andere situatie waar u inbreuk maakt op deze Voorwaarden. Pro Oxygen geen afstand doen van zijn rechten. Pro Zuurstof is niet verantwoordelijk voor eventuele vermeende schending van deze Voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten haar controle. Een persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden geen rechten van de handhaving hebben.

Je mag niet toewijzen, sublicentie of anderszins overdragen van een van uw rechten onder deze Voorwaarden.

 

uitsluitingen

 

Zoals uiteengezet, boven, sommige jurisdicties staan ​​de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. Provinciale wetten van Canada kunnen gelden voor bepaalde producten en de dienstverlening.

 

Toepasselijk recht

 

Deze Voorwaarden worden beheerst door, en geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de wetten van de provincie British Columbia en de wetten van Canada, voor zover van toepassing.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar door een bevoegde rechtbank te zijn, dan de overige bepalingen van deze voorwaarden blijven van kracht. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service, en vervangen en eventuele eerdere overeenkomsten, mondeling of anderszins, met betrekking tot de Dienst te vervangen.

 

Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken, te wijzigen of deze voorwaarden te vervangen op elk moment. Als een herziening is materiaal zullen we redelijke inspanningen om minstens 15 dagen van tevoren te bieden voorafgaand aan de nieuwe voorwaarden van kracht te maken. Wat een wezenlijke verandering zal worden bepaald naar eigen goeddunken.

Door te blijven om toegang te krijgen of gebruik maken van onze dienst na die wijzigingen van kracht worden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, dan kunt u stoppen met het gebruik van de website en de Dienst.

 

Contact

 

Als er vragen over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Pro Oxygen
709 Yates Street, PO Box 8800
Victoria British Columbia V8W 3S3
Canada

 

E-mail:    Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Telefoon: 1.250.884.6760